Letošní trochu jiné jaro
22.3.2020
Velikonoční dobroty a jejich tradice
9.4.2020

Trochu se zpožděním bych ráda připomněla včerejší významný den, a to Den učitelů. V naší zemi se připomíná v den výročí narození Jana Ámose Komenského, tedy 28. března.

Učitelé hrají v životě našich dětí významnou roli. Tráví s nimi někdy i delší čas než s vlastními rodiči a významnou mírou formují jejich osobnost. Kdo z nás si nepamatuje na svou první paní učitelku nebo snad pana učitele? Někteří vlídní, jiní přísní, leč spravedliví, ovlivnili náš život natolik, abychom už od mládí věděli, k jaké profesi nás srdce táhne. Umět poutavě vysvětlit některé předměty dá určitě zabrat a kdy jindy více než teď nejen děti, ale i rodiče ocení a uvědomí si, jak je těžké se této profesi věnovat s velkým nadšením a vtáhnout své žáky či studenty do děje. Být učitelem je do jisté míry poslání a obnáší celoživotní vzdělávání, aby i učitel kráčel s dobou a dokázal své žáky a studenty i po letech poutavě podnítit a zaujmout k tvořivé práci.

Zajímavým veřejným oceněním oblíbených učitelů je anketa Zlatý Ámos, která se vyhlašuje v tento den a o jejímž nositeli rozhoduje porota.

Jestli máte sami toho svého oblíbeného učitele nebo na některého i po letech s láskou vzpomínáte, můžete mu ještě poděkovat třeba některou z našich dobrot.

Lenka Bardúnová Růžičková
Lenka Bardúnová Růžičková
Maminka na mateřské, autorka článků pro Frutiko.

Napsat komentář